História našej značky

 

Každá generácia využila príležitosť a snažila sa vyťažiť z podnikania maximum. Princípy založené v prvej polovici XX. storočia Harrym Fellowesom boli verne rešpektované a zachované:

  • Verí v hodnotu a dôstojnosť ľudí.
  • Je zaviazaný integrite vo všetkých obchodných činnostiach.
  • Vášeň pre inovácie, ktorých výsledkom sú vysoko kvalitné, užitočné a hodnotné výrobky.
  • Záväzok voči neustálemu zlepšovaniu.

Prvá generácia:

1917-1952

Zakladateľ spoločnosti Harry Fellowes musel ako 14-ročný opustiť školu, aby podporil svoju rodinu a pomohol svojmu otcovi v krajčírskom podniku. Vo veku 31 rokov sa osamostatnil a založil spoločnosť H.L.Fellowes & Company v centre mesta Chicago.

Ako spoločenský a zvedavý človek sa onedlho zoznámil s mladým podnikateľom, ktorý si v blízkosti prenajímal malú kanceláriu. Tento mladý podnikateľ bol Walter Nickel, ktorý vytvoril inovatívny rad produktov, ktorý pozostával zo škatúľ, ktoré sa predávali pre banky na ukladanie rôznych záznamov z transakcií, zrušených šekov a vydaných vkladových listov. Škatuľa bola vyrobená zo šetrnej vlnitej lepenky, obsahovala bezpečnostný znakový reťazec a tlačidlo na ochranu dokumentov. Obsah škatule bolo možné označiť identifikačným štítkom. Bola ľahká, avšak odolná. Vzbudila pozornosť Harryho Fellowesa.

Jedného dňa na jar roku 1918 si Harry Fellowes všimol, že Mr. Nickel sa práve chystal zatvoriť svoj obchod. Dozvedel sa, že Mr. Nickel sa rozhodol slúžiť v I. svetovej vojne. Dohoda uzavreli rýchlo: Harry Fellowes kúpil obchod za 121,40 dolárov, čo zhruba vyhovovalo hodnote jeho skladových zásob. Zaregistrujúc lepšiu obchodnú príležitosť sa následne Harry Fellowes rozhodol zatvoriť svoj vlastný obchod, aby sa mohol výlučne sústrediť na obchod zakúpený od Mr. Nickela. Keď sa Walter Nickel v decembri 1918 vrátil z vojny, opäť sa vrátil do podniku ako menšinový akcionár v novo registrovanej spoločnosti Bankers Box Company.

Harry Fellowes mal nielen šťastie, ale bol aj mimoriadne predvídavý. Správne zaregistroval príležitosť, ktorá bola ukrytá v archivácii dokumentov a dôveroval svojim inštinktom. Novo zavedená federálna legislatíva o dani z príjmu priniesla prísnejšie požiadavky na vedenie záznamov. Neúnavne pracoval na tom, aby priniesol na trh škatule užitočné pre banky a získal si trh v celej Západnej Amerike. Založil značku Liberty, ktorá sa prispôsobila vtedajšiemu vlasteneckému duchu. Inzeroval v novinách a časopisoch a poskytoval bezplatnú vzorku za kupón.

Nízkorozpočtové škatule „Liberty“ vyriešili problém archivácie, ukladania a organizovania.

Harry Lamar Fellowes

Prvý prezident spoločnosti

Bankers Box Company

Začínajúca firma bola stále silnejšia vďaka Liberty

a tomu, že poskytovala hospodárne riešenie na neustále rastúci problém. Harry sa v každej situácii sústredil na propagáciu výrobkov, jeho synovia Folger a John povedali: ešte aj počas rodinných dovoleniek bolo auto plné škatúľ Liberty. Keď sa cestou zastavili, aby si odpočinuli, kým deti jedli zmrzlinu, Harry Fellowes navštívil miestnu banku, predstavil ponuku a nechal vzorku výrobku. Povzbudený úspechom Liberty sa Mr. Fellowes rozhodol zmeniť svoju stratégiu predaja a vstúpil do už existujúcej distribúcie, ktorú ponúkali priebežne rastúci predajcovia kancelárskych výrobkov. V priebehu 30. rokov 20. storočia sa spoločnosť Bankers Box Company rozrástla z regionálneho výrobcu na medzinárodného, keďže pochádzala z takej predajnej siete, ktorá dodávala archivačné škatule z miestnych zásob pre banky a podniky.

Veľká hospodárska kríza spôsobila ťažkosti všetkým americkým podnikom. V spoločnosti Bankers Box Company niekoľkokrát znížili mzdy, ale spoločnosť si aj tak udržala zamestnancov, aj keď dopyt po výrobkoch klesol. V roku 1932 Harryho syn Folger opustil vysokú školu, aby pomohol svojmu otcovi s predajom výrobkov. V roku 1938 ho nasledoval jeho druhý syn John. Obaja jeho synovia vstúpili do armády počas II. Svetovej vojny. Harry Fellowes však vytrval a zostal v podnikateľskej sfére. Po vojne sa Folger a John vrátili k podnikaniu a začali postupný prechod k riadeniu druhej generácie.

Kompletné dodávky načas sa stali štandardom.

Prvá výrobná linka okolo roku 1925.

Druhá generácia:

1952-1983

Zodpovednosť si súrodenci „bratsky“ rozdelili medzi sebou. Folger Fellowes sa väčšinou venoval predaju výrobkov, jeho mladší brat John bol od začiatku zodpovedný za výrobu a administratívne procesy. Pracovali vedľa seba ako „Mr. Outside a Mr. Inside“. Dokonale v podnikaní spolupracovali.

Pre všetkých zákazníkov sa stal „tvárou“ spoločnosti Folger Fellows. Spočiatku poskytoval výhradnú distribúciu jednému predajcovi, neskôr rozšíril reťazec na niekoľkých maloobchodníkov a veľkoobchodníkov po celej Amerike. Spoločnosť Bankers Box Company sa v 50. rokoch 20. storočia stala jednotkou na trhu v oblasti archivácie a ukladania.


H. Folger Fellowes

John E. Fellowes

Medzitým

John Fellowes riadil výrobu,

rozvíjal technológiu výroby a udržiaval zásoby v rovnováhe. Nakupoval systémy, postupy pre obchodnú administratívu a zaviedol podiel zo zisku. V roku 1956 sa firma presťahovala z nepohodlného, niekoľko podlažného závodu do nových výrobných a kancelárskych priestorov veľkosti 30.000 metrov štvorcových vo Franklin Parku, v Illinois. O niekoľko rokov neskôr otvorili menšie továrne s Kalifornii, Anaheime, za ktorými nasledovali ďalšie regionálne závody, medzi inými v Cranburry, New Jersey, Dallase, Atlante a Georgii.

James („Jamie“) Fellowes nastúpil do spoločnosti v roku 1969. O niekoľko mesiacov neskôr Folger Fellows nečakane zomrel na srdcový záchvat. Jeho strata bola pre spoločnosť obrovskou ranou, avšak nová kombinácia otec-syn vyplnila prázdnotu počas nasledujúcich rokov. Sortiment výrobkov spoločnosti sa významne rozšíril, čo viedlo k založeniu dcérskych spoločností v Kanade a vo Veľkej Británii. Súčasne s odchodom Johna Fellowesa do dôchodku v roku 1938 sa Jamie Fellowes stal prezidentom spoločnosti, čím sa začalo riadenie spoločnosti tretej generácie.

Tretia generácia:

1983-2014

Koncom 70. rokov začala digitálna technológia meniť spôsob fungovania podnikov. Zmeny obmedzili používanie papiera, resp. potrebu jeho ukladania. Tým sa však otvorili nové možnosti. V roku 1982 spoločnosť prekročila hranice výroby kartónových a archivačných škatúľ. Prirodzenou súčasťou archivovaných dokumentov je vznik papierového odpadu, preto spoločnosť pod značkou Fellowes predstavila rad skartovačov nemeckej výroby. O jeden rok neskôr získali spoločnosť, ktorá vyrábala PVC systémy vhodné na ukladanie mikrofilmov a diskiet. Obe produktové rady sa úspešne rozvíjali a v priebehu nasledujúcich 20 rokov sa rýchlo rozrástli, pribudlo niekoľko sto nových výrobkov a kúpou viac ako 25 spoločností sa rozšírili o také kategórie ako kancelárske stroje a počítačové príslušenstvo.

Zmenou produktového portfólia spoločnosť zmenila aj svoj názov na Fellowes Manufacturing Company a Bankers Box si udržala ako značku ukladacích a archivačných škatúľ. Počas nasledujúcich desaťročí sa skartovače dokumentov, špirálové viazacie stroje, laminátory a počítačové príslušenstvo stali lídrami na trhu spolu s Bankers Box.

Ku koncu osemdesiatych rokov spoločnosť rýchlo rástla a kvôli tomu čelila rôznym výzvam. Okrem výziev spoločnosť musela čeliť aj zmenám, ktoré nastali v obchode s kancelárskymi potrebami, a ku ktorým došlo v dôsledku vzniku supermarketov. Títo noví maloobchodníci vyvíjali silný tlak na tvorbu cien a ziskovosť. V tomto dôležitom období požiadal Jamie svojho brata Petra, aby vstúpil do spoločnosti.

Peter, ktorý mal titul PhD z anglického jazyka, pracoval ako vysokoškolský pedagóg. Vo veku nad 40. rokov dosiahol Peter úspechy ako akademický dekan. Mal pred sebou sľubnú kariéru. Napriek tomu vyhovej žiadosti svojho brata a v roku 1989 sa stal súčasťou Fellowes. O niekoľko rokov neskôr sa stal generálnym riaditeľom, Jamie bol zástupcom generálneho riaditeľa a takto efektívne spolupracovali.

Zmeny na trhu, ktoré nastali v 80. a 90. Rokoch si vyžadovali nižšie prevádzkové náklady na zvládnutie tlaku zo strany tvorby cien.

Výroba a distribúcia boli opäť centralizované v meste Itasca, v Illinois. Aby sa využili výhody centralizovanej výroby, vlnitú lepenku najprv pretvorili do podoby škatúľ použitím technológií lisovania, tlače, skladania a lepenia. Kvalitu výrobkov zvyšovali osvojením technológií výroby drôtov, vstrekovania a iných technológií a zároveň znížili náklady na výrobu. Začali s návrhom svojho prvého vlastného skartovača dokumentov a predstavili prvý osobný skartovač na svete. (PS30/50). Automatizácia a zavedenie robotickej technológie vo významnej miere znížili náklady vo výrobnom procese. V roku 1990 predstavili Advantage Fellows, čo predstavovalo novú koncepciu v rozvoji procesov, znamenalo vyššiu kvalitu a nižšie náklady. Vďaka tomu spoločnosť aj naďalej rástla, resp. dosahovala stabilné výsledky aj napriek cenovým tlakom.


Jamie & Peter Fellowes

Spoločnosť sa rozširovala aj geograficky.

Prostredníctvom start up stratégií „zeleného poľa“ a investícií spoločnosť Fellowes začala expandovať v Európe, Ázii, Austrálii ako aj v Afrike. Na začiatku mali zámorské obchody veľmi odlišnú ponuku produktov a odlišné výrobné procesy, resp. neboli konzistentné ich metódy a aj kultúrne rozdiely predstavovali ťažkosti. Medzinárodné vzťahy boli skôr uvoľnenejšie, ako by sa podobali globálnemu jednotnému obchodu

V roku 1994 sa spoločnosť vybrala novým smerom: chceli vytvoriť jednotnú, svetovú spoločnosť. Spoločnosť chcela všade predávať rovnaké produkty, pod rovnakými značkami, s jedným globálnym výrobným strediskom a jednotným dodávateľským reťazcom. Chceli vytvoriť jednu technologickú platformu a rovnakú podnikovú kultúru z hľadiska všetkých podnikov. Dosiahnutie tejto vízie sa ukázalo ako obrovská úloha. Cesta sa však už začala a nakoniec sa vízia realizovala s veľmi priaznivými výsledkami.

Peter Fellowes odišiel v roku 2006 do dôchodku, avšak dovtedy sa do popredia dostala ďalšie generácia. John Fellowes mladší, ktorý zastupuje štvrtú generáciu, vstúpil do rodinného podniku na plný úväzok v roku 2001. Okamžite ho začali pripravovať na budúce riadenie spoločnosti. V roku 2012 sa stal prezidentom spoločnosti. John zohrával kľúčovú úlohu v tom, že spoločnosť Fellowes dosiahla svoju dnešnú podobu a veľkosť.

18

V súčasnosti pôsobí Fellowes so 18 dcérskymi spoločnosťami na 5 kontinentoch.

50%

Takmer 50% príjmu pochádza z krajín mimo Spojených štátov.

Fellowes je jednotná, globálna obchodná činnosť, ktorá vytvára transparentnosť a prepojiteľnosť pre každého jedného člena.

Štvrtá generácia

2014-dodnes

V roku 2014 Jamie Fellowes oslávil 50 rokov práce v pre spoločnosť. Pracovať začal v roku 1964 na výrobnej linke Bankers Box. Toto výročie si vybral ako dátum pre odstúpenie do pozície v správnej rade a vymenovanie Johna Fellowsa mladšieho do čela spoločnosti.


Generálny riaditeľ štvrtej generácie John Fellowes a Jamie Fellowes, predseda predstavenstva

1917-2017

Oslava 100. výročia

Riadenie štvrtej generácie kombinuje nové prístupy so skúsenosťami a múdrosťou. Fellowes je vo vynikajúcej pozícii pokračovať v tom, čo začala už pred 100 rokmi: adaptáciu, zmenu, rast. Spoločnosť aj naďalej stavia na svoje základné kompetencie neustálym zlepšovaním, vývojom nových schopností a vytváraním nových trhov.

Z dôvodu neustáleho nárastu digitálnych technológií nebudú kategórie ako archivácia, uskladnenie, resp. kategórie v zásade predpokladajúce dokumenty v papierovej forme ako je skartovanie, laminovanie, viazanie ďalej rásť. Používanie papiera v kanceláriách sa však úplne nezastaví, čo predstavuje trvalý základ pre podnikanie. Príslušenstvo mobilných technológií, resp. výrobky podporujúce zdravé pracovné prostredie predstavujú rast v budúcnosti.

Tradície založené Harrym Fellowesom sú aj naďalej neoddeliteľnou súčasťou podnikania a účinne prispievajú k vytváraniu kultúry a prostredia organizácie, v ktorom prekvitá inovácia, ľudia sú motivovaní k vytváraniu užitočných, hodnotných výrobkov prémiovej kvality pre medzinárodný trh.