FELLOWES GIVE-PROGRAMM

 

V záujme podpory spoločnosti a kultúry spoločnosť Fellowes založila charitatívny program GIVE. GIVE sa zaviazal budovať miestne a medzinárodné vzťahy, ktoré uspokojujú najväčšie požiadavky ľudstva. Smerodajné hodnoty programu sú v súlade s hodnotami spoločnosti a hodnotami ukrytými v srdciach ľudí. GIVE sa zaviazal poskytovať podporu v 4 kľúčových oblastiach: sociálne služby, World Aid a rozvoj, vzdelávanie, výskum rakoviny. Sme poctení, že môžeme spoločne pracovať na vytvorení lepšieho sveta!

Partnermi Fellowes sú finančne dôveryhodné organizácie a spolupracujeme na projektoch, ktoré sa zaviazali zabezpečiť rozvoj štyroch kľúčových oblastí. V súčasnosti fungujú dva projekty: zabezpečenie čistej vody v Mozambiku pomocou programu World Vision a zriadenie odbornej školy v Nikarague pomocou Opportunity International.

Všetci zamestnanci majú možnosť vykonávať dobrovoľnícku prácu na určených projektoch. (Najviac 16 hodín počas normálneho pracovnej doby) Každý riaditeľ musí ročne absolvovať aspoň 10 hodín dobrovoľníckej práce.

V rámci programu „Employee Choice Grant“ každý rok vyberieme zamestnanca, ktorý môže vďaka významnému príspevku podporiť charitatívnu organizáciu podľa svojho výberu. Výber vykonáva komisia zamestnancov.

Z členov riaditeľskej rady každý rok niekto usporiada návštevu niektorého projektu. Všetci zamestnanci môžu požiadať o účasť na ceste. Každý rok je do tímu vybraných 3-5 zamestnancov.

 

Sociálne služby

GIVE poskytuje dobrovoľnú podporu odkázaným.

World Aid a rozvoj

Podporovatelia GIVE sú prítomní po celom svete a pomáhajú odkázaným krajinám.

Vzdelávanie

GIVE je v kontakte s takými organizáciami, ktorých cieľom je dať nádej osobám zo znevýhodnených podmienok prostredníctvom vzdelania.

Výskum rakoviny

GIVE podporuje lekársku vedu vo výskume zameranom na smrteľné ochorenia.